Wonen

Maximale huurverhoging

De huur van huurwoningen mag elk jaar maximaal verhoogd worden met de inflatie van het jaar daarvoor + 1,5%. Verdien je meer dan Euro 34.085 dan ligt het percentage hoger. Uiteraard zijn er een aantal uitzonderingen.


Maximale prijs studentenkamer

Maximale prijs studentenkamer

Wat de maximale prijs voor een studentenkamer is hangt af van de schaarste in een bepaalde stad. Uit een onderzoek van Sargasso blijkt dat er grote verschillen zijn in de kamerprijzen. De duurste kamer zijn te vinden in Amsterdam en omgeving. Gemiddeld wordt daar € 493 per maand betaald voor een kamer van gemiddeld 15m², dat is € 36 per m² per maand. Studenten in Tilburg, Enschede en Groningen zijn goedkoper uit en betalen gemiddeld € 20 per m² per maand.


Maximale huurtoeslag

Maximale huurtoeslag

De maximale huurtoeslag, de bijdrage in uw huurkosten, die u mogelijk kunt ontvangen, ligt rond 50% van de kale huur. De hoogte en of u recht heeft op huurtoeslag hangt af van de samenstelling van het huishouden, de leeftijd, de hoogte van de huur, het (gezamenlijk) inkomen en het type huurhuis.

Aan de huurtoeslag is een aantal voorwaarden verbonden.

Algemeen

De bewoners moeten 18 jaar of ouder zijn, de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben en ingeschreven staan op het woonadres. Personen jonger dan 18 jaar kunnen in uitzonderlijke gevallen ook een huurtoeslag krijgen. Daarnaast moet de woonruimte zelfstandig gebruikt worden.

Inkomen

Het maximale jaarinkomen voor alleenstaande mag in 2014 niet hoger zijn dan € 21.600. Voor samenwonenden wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen. Deze mag niet hoger zijn dan € 29.325 voor personen onder de 65 en voor personen van 65 of ouder € 29.400.


Maximale huur

Maximale huur

Voor een niet geliberaliseerde woning, ook wel sociale sectorwoningen genoemd, gelden maximale huurprijzen en huurverhogingen die bepaald worden op basis en van een puntenstelsel. Voor geliberaliseerde woningen, ook wel vrije sectorwoningen genoemd, geldt dit niet!

Een woning is niet geliberaliseerd als de huur lager is dan de liberalisatiegrens (in 2014 : € 699,48 per maand) en het een zelfstandige woning betreft waarbij de huur gescheiden is van de servicekosten.

Tags: