Werk

Maximale werk

Volgens het CBS behoort in Nederland ongeveer 50% van de bevolking, 7.939.000 mensen, tot de beroepsbevolking. De beroepsbevolking zijn alle mensen tussen 15 en 65 die minimaal 12 werken of willen werken. Helaas heeft de economische crisis er voor gezorgd dat er veel mensen thuis zitten. In 2013 was 9% van de beroepsbevolking, 656.000 mensen, werkloos. Op maximale.nl kun je een verzameling van maximalen vinden die gerelateerd zijn aan werk.