Financieel

Financiën is een aspect waar we allemaal mee te maken hebben. Onze samenleving is ingericht op een afhankelijkheid van elkaar. Met behulp van het ruilen van geld tegen producten of diensten kunnen we gebruiken maken van zaken die we zelf niet kunnen of niet kunnen maken. In dit onderdeel van de website kunt u allerlei onderwerpen over maximalen in de financiële wereld vinden.

Leningen

In 2013 had de Nederlandse bevolking € 3,2 miljard aan aflopend krediet open staan. Onder aflopende kredeit vallen persoonlijke leningen, financieringskredieten, huurkoop en afbetalingen.