Maximale snelheid Belgie

Maximale snelheid Belgie

De maximale snelheid in België is niet zo eenduidig aan te geven zoals in Nederland. In België zijn er vijf toegelaten snelheden, namelijk 120, 90, 70, 50 en 30 km/u, tenzij een verkeersbord een andere maximumsnelheid oplegt. Zie de toelichting.

theorie en praktijk

In België zijn er vijf toegelaten snelheden, namelijk 120, 90, 70, 50 en 30 kilometer per uur. In theorie bepaalt de wetgeving op welke plaatsen en voor welke voertuigen welke maximale snelheid toegelaten is. Het angeltje is echter de bepaling “Tenzij een verkeersbord een andere maximumsnelheid oplegt”, dat in diezelfde wetgeving werd opgenomen.

Maximale snelheid Belgie op snelwegen

Op snelwegen en openbare wegen met in totaal vier of meer rijstroken, met minstens twee stroken in elke richting mag je 120 km per uur rijden. Voor vrachtwagens die zwaarder zijn dan 3,5 ton en autobussen is de snelheid echter maximum 90 km per uur. In de praktijk staan er zoveel uitzonderingsborden dat je op de meeste tweevakswegen mag uitgaan van een maximale snelheid van 90 km/u.

Maximum snelheid buiten de bebouwde kom

Op wegen buiten de bebouwde kom geldt in principe een snelheidsbeperking tot 90 kilometer per uur. In de praktijk is, vooral in het Vlaamse Gewest de snelheid op deze wegen meestal beperkt tot 70 km per uur.

Maximale snelheid binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom is de maximaal toegelaten snelheid overal 50 km per uur. Let wel: die “bebouwde kom” is niet altijd visueel herkenbaar maar wordt aangegeven door een wit rechthoekig bord met daarop de naam van stad, gemeente of dorp en het silhouet van een huizenrij.

de uitzonderingen

Zowel binnen als buiten de bebouwde kom geldt een maximale snelheid van 30 km per uur in de nabijheid van scholen. In een woonerf is de maximale snelheid dan weer 20 km per uur. Wanneer je over een “verhoogde inrichting”, zeg maar verkeersdrempel, rijdt mag je uiteraard nooit sneller dan de toegelaten snelheid op de weg maar soms moet je extra vertragen. In die gevallen staat ook dat aangegeven met een verkeersbord.

Kort samengevat kan je stellen dat je in België best altijd een oog op de verkeersborden houdt, wil je zeker zijn dat je de maximale snelheid niet overschrijdt.