Toeslagen

Maximale huurtoeslag

Maximale huurtoeslag

De maximale huurtoeslag, de bijdrage in uw huurkosten, die u mogelijk kunt ontvangen, ligt rond 50% van de kale huur. De hoogte en of u recht heeft op huurtoeslag hangt af van de samenstelling van het huishouden, de leeftijd, de hoogte van de huur, het (gezamenlijk) inkomen en het type huurhuis.

Aan de huurtoeslag is een aantal voorwaarden verbonden.

Algemeen

De bewoners moeten 18 jaar of ouder zijn, de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben en ingeschreven staan op het woonadres. Personen jonger dan 18 jaar kunnen in uitzonderlijke gevallen ook een huurtoeslag krijgen. Daarnaast moet de woonruimte zelfstandig gebruikt worden.

Inkomen

Het maximale jaarinkomen voor alleenstaande mag in 2014 niet hoger zijn dan € 21.600. Voor samenwonenden wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen. Deze mag niet hoger zijn dan € 29.325 voor personen onder de 65 en voor personen van 65 of ouder € 29.400.