Maximale huurtoeslag

Maximale huurtoeslag

De maximale huurtoeslag, de bijdrage in uw huurkosten, die u mogelijk kunt ontvangen, ligt rond 50% van de kale huur. De hoogte en of u recht heeft op huurtoeslag hangt af van de samenstelling van het huishouden, de leeftijd, de hoogte van de huur, het (gezamenlijk) inkomen en het type huurhuis.

Aan de huurtoeslag is een aantal voorwaarden verbonden.

Algemeen

De bewoners moeten 18 jaar of ouder zijn, de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben en ingeschreven staan op het woonadres. Personen jonger dan 18 jaar kunnen in uitzonderlijke gevallen ook een huurtoeslag krijgen. Daarnaast moet de woonruimte zelfstandig gebruikt worden.

Inkomen

Het maximale jaarinkomen voor alleenstaande mag in 2014 niet hoger zijn dan € 21.600. Voor samenwonenden wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen. Deze mag niet hoger zijn dan € 29.325 voor personen onder de 65 en voor personen van 65 of ouder € 29.400.

Huurprijs

In 2014 is de maximale huurprijs, waarop huurtoeslag van toepassing is, voor personen tot 23 jaar €389,05 en voor personen ouder dan 22 € 699,48. Personen onder de 23 met kind hebben ook een maximale huur van € 699,48. De minimale prijs ligt rond €220.

Vermogen

Het maximale vermogen is het heffingsvrije vermogen. In 2014 is door voor mensen zonder fiscale partner € 21.139 en voor mensen met fiscale partner € 42.278.

De hoogte van de huurtoeslag

De hoogte van de huurtoeslag wordt berekend aan de hand van bovenstaande eigenschappen. Aangezien hierin veel variatie mogelijk is, zijn er geen bedragen te noemen. Via de website van de belastingdienst kan een proefberekening gedaan worden.