Maximale huurverhoging

De huur van huurwoningen mag elk jaar maximaal verhoogd worden met de inflatie van het jaar daarvoor + 1,5%. Verdien je meer dan Euro 34.085 dan ligt het percentage hoger. Uiteraard zijn er een aantal uitzonderingen.

Maximale huurverhoging 2015

De maximale huurverhoging voor de sociale woningmarkt was tot 2014 gemaximaliseerd op de inflatie. Sinds 2014 is dit echter bijgesteld tot inflatie + een X percentage. Dit X percentage is afhankelijk van uw inkomen. De inflatie over de eerste 11 maanden van 2014 bedraagt 1%. Aangezien de inflatie voor 2014 nog niet is vastgesteld staat hieronder wat de maximale huurverhoging was voor 2014:

  • 4% (inflatie van 2,5% in 2013 + 1,5%) voor huishoudinkomens tot € 34.085;
  • 4,5% (inflatie + 2%) voor inkomens vanaf € 34.085 tot en met € 43.602;
  • 6,5% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven de € 43.602.

Voor de maximale verhoging van de huurprijzen van de geliberaliseerde huurmarkt verwijzen we graag door naar de website van de belastingdienst.

Regels huurverhoging

De nieuwe huurprijs mag echter niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de betreffende huurwoning geldt. Deze check kun je hier uitvoeren.

Let op: indien er in het huurcontract een indexeringsclausule is opgenomen dan kan de verhuurder hier niet zonder meer van afwijken!

De verhuurder mag maximaal 1 keer per 12 maanden de huur verhogen en moet zich daarbij houden aan de maximale huurverhoging. Twee maanden van tevoren zal hij dit schriftelijk moeten melden. Er zijn een paar uitzonderingen op de hoofdregel '1 keer per 12 maanden huurverhoging'.  

Het huurverhogingspercentage wordt berekend over de kale huurprijs. 

Als de verhuurder de woning verbetert (niet zijnde gewoon onderhoud) en daarmee de woning daadwerkelijk upgrade, dan mag hij de huur tussentijds verhogen.

Huur je een woning van een woningcorporatie dan gelden aanvullende regels. Deze kun je terugvinden op de site van de belastingdienst.

Lees ook: