Kinderopvang

Maximaal kinderopvangtoeslag 2014

Per kind kan per maand maximaal 230 uur aan kinderopvangtoeslag verkregen worden. Daarnaast is er per uur ook een maximum tarief vastgesteld wat subsidiabel is. Subsidiabel wil zeggen het gedeelte wat vergoed wordt in de toeslag.

Het maximum subsidiabele uurtarief is afhankelijk van het type opvang: