Maximaal kinderopvangtoeslag 2014

Per kind kan per maand maximaal 230 uur aan kinderopvangtoeslag verkregen worden. Daarnaast is er per uur ook een maximum tarief vastgesteld wat subsidiabel is. Subsidiabel wil zeggen het gedeelte wat vergoed wordt in de toeslag.

Het maximum subsidiabele uurtarief is afhankelijk van het type opvang:

  • Voor dagopvang geldt een maximum van € 6,70 per uur
  • Voor de buitenschoolse opvang geldt een maximum van € 6,25 per uur
  • Voor de gastouderopvang geldt een maximum van € 5,37 per uur

 

Het is niet zo dat iedereen recht heeft op de maximum toeslag. De hoogt van het (gezamenlijk) inkomen bepaalt de hoogte van de toeslag waar u recht op heeft. Op de site van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken.