Maximale cito score

Maximale Cito Score

De maximale Cito score die je kunt halen bij de Cito toets is 550. De score die je kunt halen ligt tussen de 501 en 550. De Cito toets geeft een indicatie voor het niveau dat je na de basisschool op de middelbare school aankunt. De toets meet de prestaties van kinderen en laat zien wat je in acht jaar hebt geleerd op de basisschool. In 2014 is de Cito-toets voor de vijfenveertigste keer gehouden in Nederland.

Onderwerpen

De Cito-toets bestaat uit verschillende onderwerpen: Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Er is één onderdeel dat niet verplicht is: Wereldoriëntatie. Hieronder vallen de vakken Geschiedenis, Natuuronderwijs en Aardrijkskunde. Kinderen mogen zelf weten of ze dat onderdeel maken. Dit gedeelte bestaat uit negentig vragen. De Cito-toets bestaat verder uit tweehonderd meerkeuzevragen en wordt in februari afgenomen. Dit gebeurt in drie dagen. Ruim vijfentachtig procent van de scholen in Nederland doet mee aan deze toets. Dit jaar kunnen kinderen ook digitaal de toets maken, bijvoorbeeld ook als ze één of meerdere dagen hebben gemist van de Cito-toets.

Advies

Op basis van de score die uit de Cito-toets komt, krijg je als kind een advies. Als je een score van 538 hebt, dan kun je naar de havo op de middelbare school. Als de score lager is dan verwacht, kunnen ouders een second opinion laten doen. Dit is dan vaak een intelligentieonderzoek. Als kinderen een score hoger dan 538 hebben, dan kunnen ze naar havo/vwo en als ze boven de 545 scoren dan kunnen ze naar vwo. Onder de 528 gaan kinderen naar de Basisberoepsgerichte en/of Kaderberoepsgerichte leerweg. 

Advies minimaal maximaal
Basisberoepsgerichte leerweg 501 522
Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 522 527
Kaderberoepsgerichte leerweg 524 528
Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (mavo) 528 532
Gemengde/ theoretische leerweg 530 535
Gemengde/theoretische leerweg en havo 533 536
havo 538 541
havo/vwo brugklas 538 545
vwo (atheneum / gymnasium / Tweetalig onderwijs / Tvwo) 545 550

Aangepaste Cito-toets

Er is een aangepaste versie van de Cito-toets voor kinderen die blind zijn, slechtziend zijn en kinderen die dyslexie hebben. Voor de slechtzienden en kinderen die dyslectisch zijn, zijn er gesproken en vergrote versies van de toets. Voor blinde leerlingen zijn er toetsen in brailleversie.

Bronnen: