Maximale uitkering

Maximale uitkering

De bijstand is afhankelijk van de leeftijd en de gezinssituatie en gekoppeld aan het minimumloon. De maximale uitkering bedraagt ongeveer €1500.

Eind 2013 zaten er volgens het CBS 413.000 mensen in de bijstand. Ten opzicht van 2012 is het aantal met 33.000 gestegen! De oorzaak hiervan is de verslechterde arbeidsmarkt en een stijging van de WW uitkeringen en ontslagen. 43% is man en 57% is vrouw.

Door de huidige economische recessie maakt een grote groep mensen gebruik van de bijstand.

Bijstand

De bijstand is afhankelijk van de leeftijd en de gezinssituatie en gekoppeld aan het minimumloon. Zie hieronder de maximale uitkeringen per 1 januari 2014:

Gezinssituatie Leeftijd Berekening Minimumloon Maximale bijstand
Gehuwd of samenwonend 21 jaar tot AOW-leeftijd 100% van het minimumloon € 1.485,60 € 1.485,60
Alleenstaande ouder 21 jaar tot AOW-leeftijd 70% van het minimumloon € 1.485,60 € 1.039,92
Alleenstaande 21 jaar tot AOW-leeftijd 50% van het minimumloon € 1.485,60 € 742,80
Jongeren 18 tot 21 jaar Uitkering wordt afgeleid van de kinderbijslag