Maximale salaris

Maximale salaris

Het is uiteraard lastig om aan te geven wat je maximale salaris zou kunnen zijn. Dit hangt van vele factoren af, waarbij opleiding, ervaring en de bedrijfstak de belangrijkste aspecten zijn.

In dit artikel vindt u een aantal voorbeelden van beroepen met de hoogste salarissen.

Een leidraad voor een algemene vergelijking is het modaal inkomen. Dat is het inkomen dat vlak onder de premie-inkomensgrens voor de zorgverzekeringswet ligt. De hoogte van de door de overheid gebruikt modaal inkomen is in 2013: € 32.500.

Wat is het maximale salaris per beroepsgroep?

Accounting / Financieel Administratief / Secretarieel

Beleid / Organisatie

Voor bestuurders in de (semi)publieke sector geldt sinds 2013 de wet normering topinkomens, ook wel de WNT-norm. Dit bedrag is opgebouwd uit 130% van het jaarsalaris van de premier, onkosten en pensioenbijdrage. In 2013 was deze norm vastgelegd op maximaal € 228.599 per jaar. Dit geldt voorlopig alleen voor bestuurders en nog niet voor medewerkers. Er ligt een voorstel om de norm voor alle medewerkers te laten gelden en het bedrag te maximaliseren tot 100% van het salaris van de premier.

Beveiliging en Bewaking

Bij een luchtverkeersleider kan het salaris oplopen tot € 10.000 per maand. De hoogte wordt mede bepaald door de verantwoordelijkheid, maar ook doordat de baan concentratievereisend en stressvol is.

Bijzonder / Humor

Bouwzaken Creatief / Design Facilitair Gezondheidszorg Installatie / Onderhoud / Reparatie IT / Software Development

Juridisch

Een rechter bij het Europees Hof van Justitie heeft het hoogste salaris. Uitvoering van deze functie levert maandelijks € 20.667 op. Andere juridische functies die veel opleveren zijn Bedrijfsjurist, Compliance Manager, Directeur-Generaal Ministerie, Nationale Ombudsman, President van de Hoge Raad, Procureur-generaal bij de Hoge Raad en Senior Fiscalist. Deze beroepen krijgen maximaal €12.500 per maand betaald.

Klantenservice

Kwaliteitscontrole / Veiligheid Logistiek / Transport / Inkoop Management / Business Marketing / Product Onderwijs / Training Onderzoek (R&D) / Wetenschap Personeelszaken / HRM Productie / Fabricage Projectmanagement Redactie / Journalistiek Sales / Verkoop

Sport

In de sport verdienen de voetballers in Nederland het meeste. De maximale salarissen variëren tussen € 1 en 2 miljoen per jaar. De laatste jaren zijn de salarissen wel lager dan voorheen.

Technisch

Binnen de technische beroepsgroep is een Klinisch Chemicus, vanwege zijn verantwoordelijkheden en omstandigheden op de werkplek, een grootverdiener. Het maximale salaris ligt in de buurt van € 10.800 per maand. Uiterlijke verzorging

Opleidingsniveau:

Van de werkzame beroepsbevolking verdiende in 2011 iemand met een laag onderwijsniveau € 34.000 per jaar, iemand met een middelbaar opleidingsniveau € 39.200 per jaar en iemand met een hoog opleidingsniveau € 58.600 per jaar.

Leeftijd:

Van de werkzame beroepsbevolking verdiende in 2011 iemand van 15 tot 25 jaar € 21.900 per jaar, iemand van 25 tot 45 jaar € 43.200 per jaar en iemand van 45 tot 65 jaar € 51.300 per jaar.