Maximaal aantal uren werken

Maximaal aantal uren werken

Als je 18 jaar of ouder én in loondienst bent, dan mag je in Nederland volgens de Arbeidstijdenwet maximaal 12 uur per dienst werken. Voor jongeren ligt het maximum lager.

Per week mag je maximaal 60 uur werken. Dit maximum is zelfs lager als je meerdere weken achter elkaar werkt, bij 4 weken maximaal 55 en bij 16 weken "slechts" 48 uur.

Als er collectieve afspraken gemaakt zijn dan kan er van het maximale aantal afgeweken worden.

Rust

Na een bepaald aantal uren werken moet er ugerust worden. Na een werkdag mag ja 8 tot 11 aaneengesloten uren niet werken. Na een werkweek mag je 36 aaneengesloten uren niet werken. Ook heb je recht op een (onbetaalde) pauze gedurende de werkzaamheden. Bij 5,5 uur werken heb je recht op minimaal een half uur pauze, vanaf 10 uur werken is dit 45 minuten. In een collectieve regeling voor arbeidsvoorwaarden kunnen andere regels staan, zoals minder of kortere pauzes dan de bovenstaande. Je hebt in ieder geval recht op minimaal 15 minuten pauze als je langer dan 5,5 uur werkt.

Toepassing Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen die voor een werkgever werkt, dus ook voor stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. De Arbeidstijdenwet is van toepassing op alle werkzaamheden die u als werknemer verricht. Werktijden van verschillene banen woren bij elkaar opgeteld. In een aantal gevallen geldt de Arbeidstijdenwet ook voor zelfstandigen. Het gaat dan om situaties waarin ook de veiligheid van derden in het geding is. Dit geldt bijvoorbeeld voor chauffeurs die als zelfstandige in het wegvervoer werken.

De volgende medewerkers vallen voor bepaalde werkzaamheden niet onder de Arbeidstijdenwet:

  • Mensen in loondienst die meer dan €58.000,- per jaar verdienen.
  • Vrijwilligers
  • Sporters
  • Onderzoekers
  • Podiumkunstenaars
  • Medisch specialisten
  • Militair personeel