Maximaal aantal keer verlengen contract

Contract

Een contract voor bepaalde tijd, dus met een einddatum, kan in het algemeen maximaal 2 keer verlengd worden. Dat betekent dat je maximaal 3 keer een contract voor bepaalde tijd kan tekenen bij dezelfde werkgever. In sommige CAO's, die uiteraard per branche verschillen, kan hier van af geweken worden.

Van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd

Naast dat de werkgever een contract voor bepaalde tijd kan aanbieden zijn er van rechtswege nog 2 aspecten die een contract voor onbepaalde tijd verplichten. Dit zijn de 3e verlenging van een tijdelijk contract en het feit dat je tijdens een tijdelijk contract langer dan 36 maanden voor dezelfde werkgever gewerkt hebt.

Als er tussen 2 contracten een periode zit die langer is dan 3 maanden dan begint de teller weer op 0.

Een contract voor bepaalde tijd kan door zowel de werknemer als werkgever niet voor het einde opgezegd worden tenzij hierover van te voren afspraken zijn gemaakt.

Na afloop kan een arbeidscontract stilzwijgend verlengd worden,de voorwaarden en duur van het voorgaande contract gelden dan opnieuw voor het nieuwe contract.