2015

Maximale pensioenopbouw 2015

maximale pensioen

Tot en met 2014 was de maximale pensioenopbouw voor een middelloonregeling 2,15% van je bruto loon. Per 1-1-2015 is de maximale pensioenopbouw 1.875% van je bruto loon. Tevens wordt het fiscale voordeel,het belastingvrij geld inleggen in een pensioen, beperkt tot € 100.000,-. Boven dat bedrag kun je vrijwillig bijsparen vanuit je netto inkomen. Voor dit gedeelte geldt een belastingvrije uitkering op pensioenleeftijd en vrijstelling voor de vermogensbelasting.

Naast de veel gebruikte middelloonregelingen zijn er nog 2 regelingen. Voor de eindloonregeling wordt de maximale pensioenopbouw 1,657% en voor beschikbare premieregelingen komt een vergelijkbare aanpassing.