Maximale IQ

Maximale IQ

IQ staat voor intelligentiequotiënt. Het hoogste en maximale IQ wordt op dit moment toegeschreven aan de in 1975 in Australië geboren Terence Tao, met een IQ tussen de 225 en 230. Hij heeft een professoraat op het gebied van mathematica.

Het IQ van een persoon kan volgens verschillende schaalmethoden gemeten worden. De bekendste is die van David Wechsler. Vanaf een IQ van 130 wordt iemand als hoogbegaafd bestempeld. Het verschil tussen mannen en vrouwen is minimaal. Opleiding, sporten, roken, drinken en leeftijd zijn van invloed op iemands IQ.

Meetmethodes

De belangrijkste, bekendste en meest gebruikte methode is ontwikkeld door de in Roemenië geboren David Wechsler. Hij is verantwoordelijk voor de WAIS-schaal (Wechsler Adult Intelligence Scale) en de WISC-schaal (Wechsler Intelligence Scale for children).  

Hoogste en laagste IQ

Bij een IQ van meer dan 130 wordt iemand als hoogbegaafd beschouwd. Bij een IQ van 25 of lager is er sprake van een zeer ernstige verstandelijke beperking. Het gemiddelde IQ ligt rond de 100. 

Uit tests is gebleken dat het verschil in IQ tussen mannen en vrouwen miniem is. Gemiddeld scoren ze onder gelijke omstandigheden gelijk met een afwijking van 5 punten (vrouwen scoren iets lager).

Mannen

Het hoogste en maximale IQ wordt op dit moment toegeschreven aan de in 1975 in Australië geboren Terence Tao, met een IQ van 225-230. Hij heeft een professoraat op het gebied van mathematica.

Vrouwen

De Amerikaanse auteur Marilyn Mach vos Savant, geboren in 1946, staat geregistreerd als de vrouw met het hoogste IQ ter wereld, namelijk 190.

Kinderen

Bij kinderen worden soms opvallende hoge scores gemeten, zoals bij de 11-jarige Cerys Cooksammy-Parnell (162) en de de 3-jarige Alice Amos (162). In deze gevallen moet het dus gaan om aangeboren intelligentie.

Opleiding

Het is aangetoond dat mensen met een hogere opleiding hogere maximalen scoren in de IQ-tests. Dit ondanks het feit dat intelligentie is aangeboren. Mensen met lager onderwijs scoren gemiddeld met een IQ van 95 waar hoger opgeleiden gemiddeld een IQ van 109 scoren. Intelligentie dient dus door opleiding verder te worden ontwikkeld om een hogere maximale IQ-score te krijgen.

Sporters

Mensen die sporten scoren gemiddeld een IQ van 107 en niet sporters een gemiddeld IQ van 103. Sporten blijkt dus goed te zijn voor lichaam en geest.

Roken en drinken

Opvallend is dat mensen die roken gemiddeld lager scoren (100) dan niet rokers (107). Daartegenover staat weer dat mensen die regelmatig alcohol nuttigen aanzienlijk hogere maximalen scoren dan mensen die weinig alcohol drinken.

Beroemdheden met een maximaal IQ

* Albert Einstein (IQ 160-190), wetenschapper

* Leonardo da Vinci (IQ 180-190), kunstenaar 

* Rick Rosner (IQ 192), schrijver en producer

* Garry Kasparov (IQ 194), schaker

* Rick Rosner (IQ 192), schrijver en producer

* Sigmund Freud (IQ 156), psycholoog en filosoof

* Napoleon Bonaparte (IQ 145)

 

Als je meer wil weten: