Maximale aankoopsom NHG

Om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie mogen de totale aankoopkosten, dus inclusief notariskosten, afsluitprovisie en overige kosten, niet hoger zijn dan € 290.000,- (per 1 juli 2014: € 265.000,-).

De maximale aankoopsom van de woning is : € 273.584,90.

De NHG, Nationale Hypotheek Garantie, is een garantie die je kunt krijgen als je een huis koopt of verbouwt. De NHG geeft de geldverstrekker een garantie dat de hypotheekschuld afbetaald wordt waardoor je vaak een korting krijgt op de hypotheekrente. In 2014 kost de NHG 1% van het totale hypotheekbedrag.

Het voordeel voor de huiseigenaar is dat een eventuele restschuld bij verkoop van het huis onder strenge voorwaarden kwijtgescholden kan worden. De voorwaarde is dat je geen schuld treft aan het ontstaan van de financiële problemen en dat je je best gedaan hebt om de problemen niet te verergeren.

Voorwaarden voor kwijtschelding zijn:

  • echtscheiding
  • overlijden van een partner
  • werkloosheid
  • arbeidsongeschiktheid

Ook als je je woonlasten (tijdelijk) niet meer kunt betalen kan je een beroep doen op het NHG, dit heet de zogenaamde Woonlastenfaciliteit. Maximaal kan dan 9% door het NHG gefinancierd worden.

Negatieve BKR notering

Let er wel op dat je bij het gebruik van de NHG een negatieve aantekening krijgt bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). Dit betekent dat het in de toekomst lastiger wordt om een hypotheek of financiering af te sluiten.