Werk

Maximaal aantal keer verlengen contract

Contract

Een contract voor bepaalde tijd, dus met een einddatum, kan in het algemeen maximaal 2 keer verlengd worden. Dat betekent dat je maximaal 3 keer een contract voor bepaalde tijd kan tekenen bij dezelfde werkgever. In sommige CAO's, die uiteraard per branche verschillen, kan hier van af geweken worden.

Van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd

Naast dat de werkgever een contract voor bepaalde tijd kan aanbieden zijn er van rechtswege nog 2 aspecten die een contract voor onbepaalde tijd verplichten. Dit zijn de 3e verlenging van een tijdelijk contract en het feit dat je tijdens een tijdelijk contract langer dan 36 maanden voor dezelfde werkgever gewerkt hebt.

Als er tussen 2 contracten een periode zit die langer is dan 3 maanden dan begint de teller weer op 0.


Maximaal aantal uren werken

Maximaal aantal uren werken

Als je 18 jaar of ouder én in loondienst bent, dan mag je in Nederland volgens de Arbeidstijdenwet maximaal 12 uur per dienst werken. Voor jongeren ligt het maximum lager.

Per week mag je maximaal 60 uur werken. Dit maximum is zelfs lager als je meerdere weken achter elkaar werkt, bij 4 weken maximaal 55 en bij 16 weken "slechts" 48 uur.

Als er collectieve afspraken gemaakt zijn dan kan er van het maximale aantal afgeweken worden.


Maximale reiskostenvergoeding

Wil je weten wat de maximale reiskostenvergoeding is die je kunt ontvangen? In dit artikel vind je een heldere uitleg wat je maximale reiskostenvergoeding kan zijn. We gaan er vanuit dat je in loondienst bent. Voor zelfstandigen gelden weer andere regels.


Maximale uitkering

Maximale uitkering

De bijstand is afhankelijk van de leeftijd en de gezinssituatie en gekoppeld aan het minimumloon. De maximale uitkering bedraagt ongeveer €1500.

Eind 2013 zaten er volgens het CBS 413.000 mensen in de bijstand. Ten opzicht van 2012 is het aantal met 33.000 gestegen! De oorzaak hiervan is de verslechterde arbeidsmarkt en een stijging van de WW uitkeringen en ontslagen. 43% is man en 57% is vrouw.

Door de huidige economische recessie maakt een grote groep mensen gebruik van de bijstand.


Maximale salaris

Maximale salaris

Het is uiteraard lastig om aan te geven wat je maximale salaris zou kunnen zijn. Dit hangt van vele factoren af, waarbij opleiding, ervaring en de bedrijfstak de belangrijkste aspecten zijn.

In dit artikel vindt u een aantal voorbeelden van beroepen met de hoogste salarissen.

Een leidraad voor een algemene vergelijking is het modaal inkomen. Dat is het inkomen dat vlak onder de premie-inkomensgrens voor de zorgverzekeringswet ligt. De hoogte van de door de overheid gebruikt modaal inkomen is in 2013: € 32.500.