Hypotheek

Maximale starterslening

In veel Nederlandse gemeenten kunnen mensen die voor het eerst een huis kopen gebruik te maken van een starterslening. Deze hoogte van de lening verschilt per gemeente bedraagt maximaal € 265.000,-.

Een starterslening is een extra lening bovenop uw hypotheek en heeft een rentevaste periode van 15 jaar. De eerste 3 jaar hoeft er geen rente en aflossing betaald te worden. Na die periode moet dit wel betaald worden tenzij een hertoetsing van het inkomen aangevraagd is.

Tags: 

Maximale hypotheekrenteaftrek

De rente die je betaalt over je hypotheek kan vaak afgetrokken worden van het bruto inkomen. Dit zorgt voor een verlaging van het belastbaar inkomen wat weer kan zorgen voor een teruggave op je inkomstenbelasting. Voorwaarde is dat de woning je hoofdverblijf is.


Maximale aankoopsom NHG

Om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie mogen de totale aankoopkosten, dus inclusief notariskosten, afsluitprovisie en overige kosten, niet hoger zijn dan € 290.000,- (per 1 juli 2014: € 265.000,-).

De maximale aankoopsom van de woning is : € 273.584,90.

De NHG, Nationale Hypotheek Garantie, is een garantie die je kunt krijgen als je een huis koopt of verbouwt. De NHG geeft de geldverstrekker een garantie dat de hypotheekschuld afbetaald wordt waardoor je vaak een korting krijgt op de hypotheekrente. In 2014 kost de NHG 1% van het totale hypotheekbedrag.

Tags: 

Maximale hypotheek

maximale hypotheek

De maximale hypotheek wordt bepaald door het volgende:
1. Waarde van de woning
2. Leencapaciteit
In dit artikel vind je een beknopt overzicht welke zaken een rol spelen bij het bepalen van de maximale hypotheek.

Maximale hypotheek afhankelijk van waarde woning

In 2014 is het nog mogelijk om 104% van de waarde van de woning te financieren (inclusief de 2% overdrachtsbelasting. Dit percentage wordt de komende jaren afgebouwd naar maximaal 100% (in 2018). Vanaf 2018 is het dus niet meer mogelijk een hypotheek te krijgen waarvan de waarde hoger ligt dan de marktwaarde van de woning. Uiteraard zijn hier wel weer uitzonderingen op bedacht. Dan moet je denken aan het verbouwen van je huis met als doel het energieverbruik te verminderen zoals isolatie, zonneboilers, etc. Op deze manier kun je tot 106% financieren (maximaal €8000). Dit geld overigens ook wanneer je een woning koopt met een energielabel A++.

Tags: