Financieel

Maximale lening duo

maximale lening duo

Vanaf 1 september 2015 krijgen studenten aan de HBO en universiteit geen basisbeurs meer. Je kunt vanaf dat moment maximaal ong. €1.016,- per maand lenen. Al het geld wat je ontvangt wordt in de vorm van een lening verstrekt.


Maximaal kinderopvangtoeslag 2014

Per kind kan per maand maximaal 230 uur aan kinderopvangtoeslag verkregen worden. Daarnaast is er per uur ook een maximum tarief vastgesteld wat subsidiabel is. Subsidiabel wil zeggen het gedeelte wat vergoed wordt in de toeslag.

Het maximum subsidiabele uurtarief is afhankelijk van het type opvang:


Maximaal afdingen

Bij aankopen van nieuwe, vaak duurdere, producten valt er vaak een extra korting tot wel 50% te regelen. Dit geldt voornamelijk voor auto's, keukens, meubels en diensten in de zakelijke dienstverlening. Een belangrijke tip is om je na een gesprek niet verplicht te voelen om een aankoop te doen. Als de prijs niet bevalt loop je weg en ga je naar een concurrent.


Maximale pensioenopbouw 2015

maximale pensioen

Tot en met 2014 was de maximale pensioenopbouw voor een middelloonregeling 2,15% van je bruto loon. Per 1-1-2015 is de maximale pensioenopbouw 1.875% van je bruto loon. Tevens wordt het fiscale voordeel,het belastingvrij geld inleggen in een pensioen, beperkt tot € 100.000,-. Boven dat bedrag kun je vrijwillig bijsparen vanuit je netto inkomen. Voor dit gedeelte geldt een belastingvrije uitkering op pensioenleeftijd en vrijstelling voor de vermogensbelasting.

Naast de veel gebruikte middelloonregelingen zijn er nog 2 regelingen. Voor de eindloonregeling wordt de maximale pensioenopbouw 1,657% en voor beschikbare premieregelingen komt een vergelijkbare aanpassing.


Maximale lening DUO 2014

maximale lening DUO 2014

Wat is de maximale lening die je aan kunt gaan bij DUO voor een studie. Vind hier het antwoord en de factoren die de maximale lening bepalen.

De maximale lening bij DUO bedraagt €554 per maand en daarnaast kun je nog een zogenoemd collegegeldkrediet ontvangen voor het betalen van het collegegeld. Dit bedraagt maximaal €153 per maand. Dit zijn de maximale bedragen die een leerling of student kan lenen die alleen in aanmerking komt voor de basisbeurs (en niet voor een aanvullende beurs).


Maximale lening

Maximale lening

Wat je maximale lening kan zijn wordt bepaald door diverse factoren die in dit stuk helder worden uiteengezet. De belangrijkste factoren zijn: de samenstelling van je gezin en het netto-inkomen.

Tags: