Maximale bijtelling auto van de zaak

Als je in lease auto (ook wel auto van de zaak genoemd) rijdt is de werkgever verplicht een bepaald bedrag bij je loon te tellen, de zogenaamde bijtelling. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de CO2 uitstoot van het type auto waarin je rijdt. De maximale bijtelling is 25%. De bijtelling geldt jaarlijks en wordt vaak in de vorm van een eigen bijdrage opgeteld bij je brutoloon en zorgt er dus voor dat je nettoloon omlaag gaat. Als je minder dan 500 privékilometers maakt en dit op de juiste manier registreert dan krijg je geen bijtelling.

Als je in een zuinige auto rijdt, gelden gedurende blokken van 60 maanden lagere tarieven. Het moment van afgeven van het kenteken bepaalt in welk rekenjaar van de uitstootregels gekeken moet worden. Na afloop van de periode van 60 maanden wordt opnieuw gekeken in welke categorie de auto op dat moment valt. Dat percentage geldt dan ook weer voor de duur van 60 maanden.

In onderstaand overzicht kun je zien wat de maximum uitstoot en de bijbehorende bijtelling van 2014 is.

Alle brandstoffen m.u.v. diesel  
4% bijtelling 0
7% bijtelling 1-50
14% bijtelling 51-88
20% bijtelling  89-117
25% bijtelling >117
   
Diesel  
4% bijtelling 0
7% bijtelling 1-50
14% bijtelling 51-85
20% bijtelling  86-111
25% bijtelling >111

Elk jaar worden de maximum uitstootwaardes verlaagd, dus de kans is groot dat een auto na de 60 maanden in een andere categorie terecht komt.